Debry Stowarzyszenie Drzonków Tempo 45+

https://www.facebook.com/330771453666259/photos/pcb.1042540672489330/1042539009156163/?type=3&theater