Festyn Rodzinny w Drzonkowie

https://www.facebook.com/330771453666259/photos/pcb.1058811294195601/1058810500862347/?type=3&theater