Głosuj na najlepszego Sołtysa 2016 roku

http://www.gazetalubuska.pl/plebiscyt/karta/krzysztof-sadecki,33745,1553255,t,id,kid.html