Kolejne zdjęcia z Aerobiku w Suchej

https://www.facebook.com/330771453666259/photos/pcb.1076966339046763/1076965989046798/?type=3&theater