Otwarcie centrum rekreacyjno kulturowego w Jeleniowie