Powstaje nowa scena.

Powoli widać efekty ciężkiej pracy. https://www.facebook.com/330771453666259/photos/pcb.1049265328483531/1049265228483541/?type=3&theater