Swietlica w Drzonkowie prowadzona przez Stowarzyszenie Dobry Start wspolfinansowana przez Urzad Miasta Zielona Gora

https://www.facebook.com/330771453666259/photos/pcb.2184781564931896/2184780828265303/?type=3&theater