Świetlica w Drzonkowie.

https://www.facebook.com/330771453666259/photos/pcb.1178105995599463/1178105682266161/?type=3&theater