Szukanie skarbu w Suchej

Podczas zajęć organizowanych w świetlicy w Suchej , dzieci mialy dzień poszukiwania skarbu. Nasi podopieczni podzielili się na dwie grupy. Każda z drużyn musiała rozwiązywać zagadki, które prowadziły do kolejnych zagadek. Oczywiście ostatnia prowadzila do skarbu – czyli słodyczy. Dzieci świetnie się bawiły i współpracowały ze sobą a na koniec zajadały się znalezionym skarbem. Jak zawsze w naszej świtlicy nie brakuje dzieci i dobrej zabawy 🙂
Świetlice są współfinansowane przez Urząd Miasta Zielona Góra. Dziękujemy.

https://www.facebook.com/330771453666259/photos/pcb.1064775543599176/1064774496932614/?type=3&theater