Tuning siłowni w Drzonkowie

To efekt pracy całej soboty. Przerabiamy siłownię tak, aby było więcej możliwości ćwiczeń, a jednocześnie więcej miejsca. Właśnie powstaje profesjonalna regulowana brama złożona z dwóch maszyn. Powinna być gotowa za tydzień.

https://www.facebook.com/330771453666259/photos/pcb.1000130066730391/1000129820063749/?type=3&theater