Wieczór muzyczny w świetlicy w Drzonkowie

https://www.facebook.com/330771453666259/photos/pcb.1171925216217541/1171914386218624/?type=3&theater