Z przewodniczącym Rady Dzielnicy Nowe Miasto rozmawiał Janusz Życzkowski

Zenon Rabęda