Zajęcia na swietlicy w Drzonkowie

https://www.facebook.com/330771453666259/photos/pcb.1683330668410324/1683330575077000/?type=3&theater