Zajęcia w świetlicy w Suchej

https://www.facebook.com/330771453666259/videos/1652381574838567/