Zajęcie z rekodzieła prowadzone przez panią Jolę.

Swietlica w Drzonkowie prowadzona przez Stowarzyszenie Dobry Start jest współfoinansowana przez Urząd Miasta Zielona Góra.
Zajęcie z rekodzieła prowadzone przez panią Jolę.

https://www.facebook.com/330771453666259/photos/pcb.1171250356285027/1171249419618454/?type=3&theater