Zawada. Festyn z okazji otwarcia kompleksu boisk

https://www.facebook.com/330771453666259/photos/pcb.1118357821574281/1118327648243965/?type=3&theater